loader logo
image description

Gizlilik Politikası

  1. Ana Sayfa
  2. Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Aşağıda, www.taseronbankasi.com’un Gizlilik Politikası şartları yer almaktadır. Taşeron Bankası istediği zaman herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmaksızın Gizlilik Politikası koşullarını değiştirebilir. Kullanıcı işbu İnternet Sitesine girerek, İnternet Sitesinde dolaşarak ve/veya İnternet Sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. İşbu Gizlilik Politikası koşullarını kabul etmiyorsanız bu internet sitesini kullanmayınız.

TAŞERON BANKASI, "www.taseronbankasi.com"dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “Taşeron Bankası Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "www.taseronbankasi.com"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Taşeron Bankası, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "www.taseronbankasi.com" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Taşeron Bankası’na vermeleri gerekmektedir. Taşeron Bankası, www.taseronbankasi.com Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Taşeron Bankası veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Taşeron Bankası tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Taşeron Bankası "www.taseronbankasi.com"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Taşeron Bankası ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Taşeron Bankası Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Taşeron Bankası "www.taseronbankasi.com"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. Taşeron Bankası, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soy isim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Taşeron Bankası, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Taşeron Bankası'nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Taşeron Bankası, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; 

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • Taşeron Bankası'nın kullanıcılarla akdettiği “Taşeron Bankası Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.Taşeron Bankası, kullanıcılar ve kullanıcıların "www.taseronbankasi.com"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "www.taseronbankasi.com"u kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "www.taseronbankasi.com"u hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının www.taseronbankasi.com’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Taşeron Bankası, tarafından "www.taseronbankasi.com" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Taşeron Bankası ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Taşeron Bankası, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "www.taseronbankasi.com"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Taşeron Bankası’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "www.taseronbankasi.com"da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Taşeron Bankası'na kayıt olmak için öncelikle üyelik tipinizi belirlemeniz gerekmektedir. Üyelik Tipleri ve Planları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Müteahhit Firmayım. (Ücretsiz Üyelik)
Taşeron Firmayım.
Taşeron İşçi / Ekibim. (Ücretsiz Üyelik)
Yapı Malzemesi Tedarikçisiyim.

TaşeronBankası ile Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük müteahhit firmalarının Yurt İçi ve Yurt Dışındaki projelerine teklif verebilirsiniz.